RAKENNUSPALVELU J HÄYRINEN

Palvelee sinua kaikissa rakentamisen ja maankäytön asiantuntijapalveluiden tarpeissa.
Alla mainittuina osa palveluistani, kysy rohkeasti lisää!

VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN JA PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT

Valvontapalvelut omakoti- ja rivitalojen sekä vapaa-ajan asuntojen rakentajille.

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET PALVELUT

Eli esimerkiksi rakennus- ja poikkeamislupien hakeminen.

RAKENNUSTYÖN ALOITUSKOKOUKSET

Aloituskokoukset sekä kaikkien rakennustyön aikaisten katselmusten suoritus ja asiakirjojen laadinta.

RAKENNUSHANKEESEEN RYHTYVÄN NEUVONTA

Asiakkaan ohjaus ja opastus rakennustyön aikana.

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN JURIDINEN OSAAMINEN

Asioiden käsittely eri viranomaisten kanssa, hallinto-oikeuskäsittelyt sekä kaavoitukseen liittyvät asiat.

RAKENNUSTEN KOSTEUSMITTAUKSET

Käytössä Vaisalan kosteusmittaus- ja lämpökameralaitteisto.

DRONE-KUVAUKSET

Rakennuskohteiden ja/tai -tonttien kuvaus dronella. Kuvausta voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi asemapiirroksen tekemisessä sekä viemäreiden ja kaivojen tarkkojen paikkojen tallettamiseen.