OLEN VALMISTUNUT RAKENNUSMESTARIKSI Kuopion teknillisestä oppilaitoksesta vuonna 1985. Vuosien 1986-1989 välisen ajan toimin rakennusmestarin pestissä Vesihallituksen rakennushankkeiden, kuten esimerkiksi siltojen ja patojen, parissa. Työura jatkui yksityisellä sektorilla vuoden verran, kun toimin Jyväskylässä maanrakennusliikkeellä paalutustyön ja rakennustyön vastaavana työnjohtajana kerros- ja rivitalotyömailla.

1989 tulin valituksi Ristiinan kunnan rakennusmestariksi, joissa tehtävissä vastasin kunnan omista talonrakennushankkeista sekä kunnan rakennusten kunnossapidosta ja korjausrakentamisesta.

Vuoden 1996 alussa aloitin Ristiinan kunnan rakennustarkastajana. Tätä tehtävää hoidin vuoden 2020 joulukuuhun saakka. Työnantaja tosin ehti viimeisiksi vuosiksi vaihtua Mikkelin kaupungiksi, kun Ristiina liittyi Mikkeliin vuoden 2013 alusta. Vuodelta 2007 vyölle kertyi lisäksi kokemusta työsuojelusta, kun toimin vuoden mittaisen virkavapaan ajan työsuojeluhallinnossa työsuojelutarkastajan tehtävissä, erityisalueena rakennustyömaiden työtapaturmat. 

HYVÄT JA MUTKATTOMAT VÄLIT useisiin rakennusalan toimijoihin herättelivät jo vuosien varrella ajatusta oman yrityksen perustamisesta. Vuoden 2020 aikana tämä idea konkretisoitui, ja irtisanouduin Mikkelin kaupungilta joulukuussa 2020. Uusi yritykseni Rakennuspalvelu J Häyrinen on palvellut tammikuusta 2020 alkaen!

”Rakentamisessa menestyy, jos on tietoa, taitoa ja tervettä järkeä. Mikäli viimeisenä mainittu puuttuu, ei kahdella ensimmäiselläkään ole merkitystä.”

Edellisiä lauseita olen pitänyt ohjenuoranani. Tietoa täytyy olla, jotta siitä voi kokemusten myötä kasvattaa taitoa. Mutta toiminnassa täytyy olla mukana myös terve maalaisjärki, joka mahdollistaa muun muassa hyvän ja kitkattoman yhteistyön eri tahojen kanssa.

Ollaan yhteydessä!

RAKENTAVIN TERVEISIN,

Juha 

Mikkelissä,
Urpolanjoen maisemissa,
tammikuu 2021